My Twitter Feed

February 25, 2018

Njoftim – Kujdes!

pas

Njoftim – Kujdes!

Pas daljes së Qarkores së re nr. 28, të dt. 4/08/2015, Federata në vijimësi të infomimit tuaj të saktë dhe në kohë, të interpretimit të kësaj qarkoreje Ju bëjmë me dijse se kjo qarkore veçse ofron shumë zgjidhje, njëkohësisht fsheh dhe shumë “kurthe”.
Për pasojë duhe të bëni kujdes të madh në rastet:
a) Kur dorëzoni me vullnet të lirë (pa prezencën e juristit) në YPES (Ministrinë e Jshtmë) apo ne Periferi për arsye të jashtëzakonshme etj.
- Në këtë rastë duhet kujdes i madh, pasi qarkorja thekson: Mungesa i një apo më shumë dokumenteve në dosje (aplikim) e bënë kërkesën të pavlefhsme, për pasoj nuk kërkohen dokumente shtesë.
b) Në rast se aplikimi (dosja) bie ndesh me masa të ndryshme administrative, apo penalitete, ajo do të shyqrtohet me imtësi. Lëshimi i lejes së qëndrimit përfshin heqjen e masave administrative apo penalitetev të ndryhsme (dëshmi penaliteti të pastër) nga sistemi S.I.S.
- Në këtë rastë të gjithë bashkëatdhetarët/et që kanë probleme me penalitete të ndryhsme, siç apleasi etj, duhet të kryejnë procedurat e nevojshme për të qenë të “pastër”, në të kundër do t’u refuzohet leja e qëndrimit dhe më e keqja do të dëbohet nga vendi po me deporitm/apleasi.

Në vijim po ju përciellim në greqisht ashtu siç parashikohet në qarkore për sa më sipër:
Επισημάνσεις
Η μη επισύναψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω στοιχείων στην αίτηση, καθιστά το αίτημα μη παραδεκτό και ως εκ τούτου δεν αναζητούνται συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
Στις απορριπτικές αποφάσεις θα ενσωματώνεται απόφαση επιστροφής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 4251/2014
Εάν κατά το διάστημα που το αίτημα εκκρεμεί προς εξέταση, προκύψουν λόγοι που καθιστούν τον πολίτη τρίτης χώρας επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές θα πρέπει να αποστείλουν σχετικό σήμα στη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου να εκδοθεί η απορριπτική απόφαση και η
απόφαση επιστροφής.
Στις περιπτώσεις που ανακύπτει συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας και εγγραφή του αιτούντος στον Ε.Κ.Α.Ν.Α., συνεπεία διοικητικής απέλασης λόγω παράνομης εισόδου, διαμονής ή εργασίας, ο σχετικός φάκελος θα εξεταστεί επί της ουσίας. Η έκδοση της άδειας διαμονής συνεπάγεται την διαγραφή από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α.

Ky njoftim është shumë i rëndësishëm!
Ju lutemi shpërndajeni sa më shumë që bashkëatdhetarët tanë të mos të informohen saktlë dhe të mos bien në “kurth”!

Për më shumë info:
210 524 7933
698 569 9813

Comments are closed.