My Twitter Feed

October 16, 2018

Aktivitete:

-

Monday, September 19, 2016

PROJEKT STATUT i “FEDERATA E SHOQATAVE SHQIPTARE NË GREQI” -

Wednesday, August 10, 2016

Sekretari i Integrimit në Federatë Erlin Miraka zhviloi një takim me zyrtarë të Bashkisë së Athinës. -

Wednesday, March 30, 2016

Njoftim -

Wednesday, March 30, 2016

Njoftim – Kujdes! -

Wednesday, March 30, 2016

Njoftim! -

Wednesday, March 30, 2016

Njoftim – Ανακοίνωση! -

Wednesday, March 30, 2016

Njoftim – Kujdes! -

Wednesday, March 30, 2016

Përfitimi i nënshtetësisë greke për fëmijtë e Brezit të Dytë! -

Wednesday, March 30, 2016

Mesazh mbështetës nga INSTITUTI I ÇËSHTJEVE KOMBËTARE për Federatën dhe Komunitetin Shqiptar në Greqi! -

Wednesday, March 30, 2016

Njoftim! -

Wednesday, March 30, 2016

Kryeministri Edi Rama i përgjigjet pyetjes së kryetarit të FSHSHG-së! -

Tuesday, October 1, 2013

Vallja dhe kënga tradicionale në kryqëzimin e kulturave! -

Sunday, September 29, 2013

Profesorët shqiptarë dhe grekë në Forumin Ekonomik të organizuar nga F.SH.SH.G, Universiteti Mesdhetar dhe Bashkia e Athinës -

Thursday, September 26, 2013

“Pegasi” fluturon në Korinth -

Tuesday, September 24, 2013

Kryetarja e nderit të FSHSHG-së, Flutura Tafilaku përfaqëson komunitetin në IOM për strategjinë e emigracionit -

Saturday, September 21, 2013

Njoftim! -

Saturday, September 21, 2013

Informacionet më të dobishme për emigrantët -

Saturday, September 21, 2013

Historiku i krijimit të Federatës -

Saturday, September 21, 2013

Lejet e qendrimit: Dokumentacioni per cdo kategori -

Saturday, September 21, 2013

Misioni i Federatës së Shoqatave Shqiptare në Greqi

misioni

Federata e Shoqatave Shqiptare në Greqi (FSHSHG), në përputhje me statutin e saj,  ka këto qëllime kryesore:

1. Të realizojë  mirëkuptimin gradual midis shoqatave shqiptare në Greqi për bashkëpunim dhe bashkëveprim në drejtimet kryesore që i shërbejnë integrimit në shoqërinë greke, duke ruajtur identitetin kulturor dhe kombëtar të shqipëtarëve.

2. Integrimin e emigracionit shqiptar në shoqërinë greke dhe në Evropë: Legalizimi, barazia para ligjit, gjuha greke dhe gjuhët e tjera që ndihmojnë komunikimin me shkencën dhe artin botëror, barazia në punë, në shkollë dhe shkollim, në shërbimet publike.

Për këtë:

Të nxitet fryma e miqësisë midis shqiptarëve, grekëve dhe emigracionit të çdo kombësie në Greqi

Të bashkëpunohet me organizmat, qeveritare, jo qeveritare dhe me sindikatat në funksion të integrimit sa më të shpejtë.

Të pozicionohemi:

- kundër krimit dhe kriminelëve të çdo kombësie

- kundër dallimeve raciale dhe etnike

- kundër  mangësive ligjore dhe zvarritjeve burokratike që rëndojnë jetën e emigrantëve

3. Ruajtjen e identitetit të emigracionit shqiptar: Gjuha shqipe, kultura, traditat, zakonet

Për këtë:

Të rritet cilësia e përfaqësimit të emigracionit shqiptar duke tentuar në përmirësimin gradual të imazhit për Shqipërinë dhe shqiptarët në Greqi, në Evropë dhe në botë.

Të nxitet zhvillimi i veprimtarive patriotike-kulturore sipas trevave të traditës dhe sipas shpërndarjes së emigrantëve në hartën administrative të Greqisë…

Në përditësim…

Comments are closed.