My Twitter Feed

November 15, 2018

Aktivitete:

-

Monday, September 19, 2016

PROJEKT STATUT i “FEDERATA E SHOQATAVE SHQIPTARE NË GREQI” -

Wednesday, August 10, 2016

Sekretari i Integrimit në Federatë Erlin Miraka zhviloi një takim me zyrtarë të Bashkisë së Athinës. -

Wednesday, March 30, 2016

Njoftim -

Wednesday, March 30, 2016

Njoftim – Kujdes! -

Wednesday, March 30, 2016

Njoftim! -

Wednesday, March 30, 2016

Njoftim – Ανακοίνωση! -

Wednesday, March 30, 2016

Njoftim – Kujdes! -

Wednesday, March 30, 2016

Përfitimi i nënshtetësisë greke për fëmijtë e Brezit të Dytë! -

Wednesday, March 30, 2016

Mesazh mbështetës nga INSTITUTI I ÇËSHTJEVE KOMBËTARE për Federatën dhe Komunitetin Shqiptar në Greqi! -

Wednesday, March 30, 2016

Njoftim! -

Wednesday, March 30, 2016

Kryeministri Edi Rama i përgjigjet pyetjes së kryetarit të FSHSHG-së! -

Tuesday, October 1, 2013

Vallja dhe kënga tradicionale në kryqëzimin e kulturave! -

Sunday, September 29, 2013

Profesorët shqiptarë dhe grekë në Forumin Ekonomik të organizuar nga F.SH.SH.G, Universiteti Mesdhetar dhe Bashkia e Athinës -

Thursday, September 26, 2013

“Pegasi” fluturon në Korinth -

Tuesday, September 24, 2013

Kryetarja e nderit të FSHSHG-së, Flutura Tafilaku përfaqëson komunitetin në IOM për strategjinë e emigracionit -

Saturday, September 21, 2013

Njoftim! -

Saturday, September 21, 2013

Informacionet më të dobishme për emigrantët -

Saturday, September 21, 2013

Historiku i krijimit të Federatës -

Saturday, September 21, 2013

Lejet e qendrimit: Dokumentacioni per cdo kategori -

Saturday, September 21, 2013

Historiku i krijimit të Federatës

flutu

Më 14. 02. 2005, bashkimi i 12 shoqatave të emigrantëve shqiptarë në Athinë u quajtë, me konsensusin e përfaqësuesve, Federata e Shoqatave Shqiptare në Greqi (FSHSHG).  

 FSHSHG është vazhdim normal i Lidhjes së Shoqatave të Emigrantëve Shqiptarë në Greqi (krijuar në mars-maj 2003), sepse përfaqësia e saj doli më 18.09.2004, nga zgjedhjet e rregullta të kësaj Lidhje.

Pas mbledhjes së përfaqësisë së FSHSHG-ës V. Logo, S. Goxhaj,  K. Lekdushi, M. Dusha, P. Shestani  (nënkryetar), N. Abilekaj (kryetar), M. Jano (sekretar), D. Qose, J. Mëhilli, V. Gjermeni,  S. Aneli, A. Prifti, L. Pulaj, L. Simoni  

FSHSHG u veçua si alternativë për të rritur nivelin e përfaqësimit të emigracionit shqiptar, për të shpëtuar sa të jetë e mundur nga imazhi i  cunguar prej përfaqësimit pa vizion dhe ide dhe për të përmirësuar gradualisht këtë imazh, në favor të prezantimit të emigracionit edhe si vlerë intelektuale e organizative.

FSHSHG u krijua si alternativë kundër mbylljes dhe sektarizmit të deri sotëm, duke afishuar gatishmërinë për mirëkuptim dhe bashkëpunim me gjithë shoqatat e emigrantëve shqiptarë dhe të huaj, me organizmat jo qeveritare greke që kanë në program ndihmën për emigracionin dhe me sindikatat. FSHSHG është e gatshme për bashkëpunim me institucionet e dy qeverive.

Në përditësim…

Comments are closed.