My Twitter Feed

April 24, 2018

Aktivitete:

-

Monday, September 19, 2016

Misioni i Federatës së Shoqatave Shqiptare në Greqi

misioni

Federata e Shoqatave Shqiptare në Greqi (FSHSHG), në përputhje me statutin e saj,  ka këto qëllime kryesore: 1. Të realizojë  mirëkuptimin gradual midis shoqatave shqiptare në Greqi për bashkëpunim dhe bashkëveprim në drejtimet kryesore që i shërbejnë integrimit në shoqërinë greke, duke ruajtur identitetin kulturor dhe kombëtar të shqipëtarëve. 2. Integrimin e emigracionit shqiptar në shoqërinë greke dhe në Evropë: Legalizimi, barazia para ligjit, gjuha greke dhe gjuhët e tjera që ndihmojnë komunikimin me shkencën dhe artin botëror, barazia në punë, në shkollë dhe shkollim, në shërbimet publike. Për këtë: Të nxitet fryma e miqësisë midis shqiptarëve, grekëve dhe emigracionit…

Read More