My Twitter Feed

February 25, 2018

PROJEKT STATUT i “FEDERATA E SHOQATAVE SHQIPTARE NË GREQI”

Foto - Statuti

  PROJEKT  STATUT i “FEDERATA E SHOQATAVE SHQIPTARE NË GREQI” (F.SH.SH.G) —————————– Neni 1 THEMELIMI Themelohet bashkimi i shoqatave shqiptare – Federata, me emërtimin: “FEDERATA E SHOQATAVE SHQIPTARE NË GREQI”; e cila do të shënohet shkurtimisht “F.SH.SH.G.”, me seli qendrore në Athinë; e cila shtrihet dhe verpon në të gjithë territorin administrativ të Republikës së Greqisë. Federata e Shoqatave Shqiptare në Greqi ka karakter Jo – përfituese; Jo – qeveritare; Jo – politike dhe Jo – fetare. Neni 2 QËLLIMET Qëllimet e Federatës janë: Përfaqësimi i shtetasve shqiptarë me rezidencë në Greqi në nivele më të larta shtetërore, shoqërore dhe…

Read More

Përfitimi i nënshtetësisë greke për fëmijtë e Brezit të Dytë!

fem

Përfitimi i nënshtetësisë greke për fëmijtë e Brezit të Dytë! Për arsye të lindjes në Greqi dhe të rregjistimit në klasën e parë, të ciklit të ulët fillore. Kriteret dhe kushtet ekzistuese: • Lindja e migrantit (fëmijës) në Greqi • Rregjistrim në klasën e parë fillore • Të jetë në vijimësi të mësimit deri në momentin e aplikimit. • Qëndrim i ligjshëm i të dy prindërve në momentin e aplikimit. • Qëndrim i ligjshëm i të paktën njërit prej prindërve që mbulon pesë (5) vjet nga dita e lindjes së fëmijës, ose dhjetë (10) vjet qëndrim të ligjshëm. • Qëndrim…

Read More

Lejet e qendrimit: Dokumentacioni per cdo kategori

pandazo 1

Lejet e qendrimit: Dokumentacioni per cdo kategori.  Lejet e qendrimit jane te formave te ndryshme, te ndoshura ne varesi te qellimeve dhe veprimtarive te cdo aplikuesi. Sejcila prej tyre eshte e kushtezuar nga kritere te specifikuara dhe natyrshem qe predisponojne varjueshmeri ne dokumentacion. Me poshte parashtrohet nje permbledhje e pergjithshme e kategorive me kryesore me dokumentacionin e nevojshem perkates. 1.       Leje qendrimi per punesim. Ne kete kategori perfshihen te punesuarit me kontrate pune me ose pa afat, te punesuarit ne fushen e ndertimit apo te bujqesise, si dhe te punesuarit ne ambjente shtepiake. Dokumentacioni qe nevojitet per dhenien e lejes: 1)     …

Read More