My Twitter Feed

February 25, 2018

Historiku i krijimit të Federatës

flutu

Më 14. 02. 2005, bashkimi i 12 shoqatave të emigrantëve shqiptarë në Athinë u quajtë, me konsensusin e përfaqësuesve, Federata e Shoqatave Shqiptare në Greqi (FSHSHG).    FSHSHG është vazhdim normal i Lidhjes së Shoqatave të Emigrantëve Shqiptarë në Greqi (krijuar në mars-maj 2003), sepse përfaqësia e saj doli më 18.09.2004, nga zgjedhjet e rregullta të kësaj Lidhje. Pas mbledhjes së përfaqësisë së FSHSHG-ës V. Logo, S. Goxhaj,  K. Lekdushi, M. Dusha, P. Shestani  (nënkryetar), N. Abilekaj (kryetar), M. Jano (sekretar), D. Qose, J. Mëhilli, V. Gjermeni,  S. Aneli, A. Prifti, L. Pulaj, L. Simoni   FSHSHG u veçua si alternativë për të…

Read More