My Twitter Feed

April 24, 2018

Aktivitete:

-

Monday, September 19, 2016

federata 2004

Shoqatat që aderojnë në Federatën e Shoqatave Shqiptare në Greqi

Adresa: Deligiorgi 55-59, kati 4-t
Metaksourgio, Athinë Greqi

Emertimi Kryetari Telefon

1 –
Sh. “Vllazerimi”
Mihal Dusha 6932390627
2 – Sh. “Lushnja” Jovan Mehilli 6976248768
3 – Sh. “Korca” Festim Zaçe 6986086770
4 – Sh. “Liter-Art” Miho Gjini 6983476456
5 – Sh. “Drita”  Nase Jani 6937577107
6 – Sh. “Shqiptre Korinth” Jovan Prifti 6974350519
7 – Sh. “Aspropirgo” Ardian Xhemali 6937128138
8 – Sh. “Emigranti Patra” Kristiana Veliu 6985940009
9 – SH. ” Gruas” Dhimitra Malo 6939665939
10 – Sh. “Rinia” Ilia Thaka 6942487282
11 – Sh. “Puntore” Luan Miha 6932715952
12 – Sh. “Permeti” Anastas Kosdine 6934011150
13 – Sh. “Lunxheria” Kleanth Çuçi 6981932370
14 – Sh. “Laberia” Belul Korkuti 6979787987
16 – Sh. “Studenti” Saimir Lamaj 6978140810
17 – Sh. shqiptare Krete” Shkëlqim Brahushi 6995924892
18 – Sh. Shqiptare  ”Kavalla”  Aleko Zeqo 6944439766
19 – Sh. Romëve “Besa” Hiqmet Kalemi 6940893706
20 – Sh. “Vatra” Labe Shezo Bushi 6945401297
21 – Sh. Shqip.   Santorini Kosta Cela 6999974000
22 – Sh. Shqip. Egjio Ardian Gjini 697 818 8275
23 – Sh. “Europ for Diversity” – Kretë Eglantina Puçi Kumaraku 6975726548
24 – Sh. “Emigranti” Arben Cani 6975797667
25 – Grupi polifonik “Lot Kurbeti” Shezo Bushi 6945401297
26 – F.C  “Apollonia” Gerqi Benard Veliu 6906231392
27 – Grupi i rapsodeve te veriut “Zëri i Vendlindjes” Bardhok Ndoci 6946350544
28 – Grupi i polifomise labe “Vellazerimi” Kastrioit Lekdushi 6978543256

Anëtarët e kryesisë së Federatës së Shoqatave Shqiptare në Greqi

Anëtarët e kryesisë së Federatës së Shoqatave Shqiptare në Greqi (Që nga data 01-10-2017)

Ermal Sulaj – Kryetar

Rovena Xhori – Nënkryetare

Kujtim Lulaj – Sekretar Organizativ

Emanuil Neti – Arkëtar

Nestor Dede – Anëtar

Shezo Bushi – Anëtar

Sajmir Stathi – Anëtar

Misioni i Federatës së Shoqatave Shqiptare në Greqi

misioni

Federata e Shoqatave Shqiptare në Greqi (FSHSHG), në përputhje me statutin e saj,  ka këto qëllime kryesore:

1. Të realizojë  mirëkuptimin gradual midis shoqatave shqiptare në Greqi për bashkëpunim dhe bashkëveprim në drejtimet kryesore që i shërbejnë integrimit në shoqërinë greke, duke ruajtur identitetin kulturor dhe kombëtar të shqipëtarëve.

2. Integrimin e emigracionit shqiptar në shoqërinë greke dhe në Evropë: Legalizimi, barazia para ligjit, gjuha greke dhe gjuhët e tjera që ndihmojnë komunikimin me shkencën dhe artin botëror, barazia në punë, në shkollë dhe shkollim, në shërbimet publike.

Për këtë:

Të nxitet fryma e miqësisë midis shqiptarëve, grekëve dhe emigracionit të çdo kombësie në Greqi

Të bashkëpunohet me organizmat, qeveritare, jo qeveritare dhe me sindikatat në funksion të integrimit sa më të shpejtë.

Të pozicionohemi:

- kundër krimit dhe kriminelëve të çdo kombësie

- kundër dallimeve raciale dhe etnike

- kundër  mangësive ligjore dhe zvarritjeve burokratike që rëndojnë jetën e emigrantëve

3. Ruajtjen e identitetit të emigracionit shqiptar: Gjuha shqipe, kultura, traditat, zakonet

Për këtë:

Të rritet cilësia e përfaqësimit të emigracionit shqiptar duke tentuar në përmirësimin gradual të imazhit për Shqipërinë dhe shqiptarët në Greqi, në Evropë dhe në botë.

Të nxitet zhvillimi i veprimtarive patriotike-kulturore sipas trevave të traditës dhe sipas shpërndarjes së emigrantëve në hartën administrative të Greqisë…

Në përditësim…